O projektu

Cílem projektu je tvorba přesného 3D modelu podoby města z konce 70. let 20. století na základě dobových historickým materiálů (fotografie, plány budov, mapy). Výstupem pak jeho zpřístupnění veřejnosti ve formě interaktivní virtuální reality a také jako vytištěný fyzický model v měřítku 1:30 tzv. park MiniMost. 3D model města je základ pro připravovanou expozici zaměřenou na starý Most, stavbu nového Mostu, témata budoucnosti města a regionu.

První fáze projektu byla spuštěna v lednu 2021 se zaměřením na tvorbu 2. náměstí a Kostelního náměstí, kde stál děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie ještě před svým přesunem. Druhá fáze projektu ukončená v srpnu 2022 pokryla 1. a 3. náměstí. V roce 2023 bude dokončena 3. a 4. fáze pokrývající uliční propojky v centru města a také napojení starého města směrem na nový Most ulicí ČSA od Oblastního muzea až po kasárna.

Součástí projektu je také dohledání, třídění a digitalizace historických fotografií, plánů a map. Dochovalé památky, plastiky a objekty jsou digitalizovány do virtuální podoby pomocí 3D skenování a fotogrametrie.

Projekt vzniká za finanční podpory města Mostu. Na projektu se podílí Autorem modelu města je 3D designér Martin Špoula a tým více než 30 studentů středních a vysokých škol z Ústeckého kraje.  Projekt tak vzniká pod hlavičkou kreativního digitálního centra most creative space. Centrum bylo založeno Základní uměleckou školou F. L. Gassmanna Most a městem Most v prostorách Městské knihovny Most.